Wybierz

Sposoby licencjonowania

Licencje dla pojedynczych użytkowników  

Licencje są przypisywane do jednej osoby i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez zarejestrowanego użytkownika. Nie ma możliwości współdzielenia licencji, jednak licencja może być aktywowana na dwóch urządzeniach (np. na laptopie i komputerze stacjonarnym) pod warunkiem, że w tym samym momencie jest wykorzystywana tylko jedna instalacja.

1. SketchUp PRO

Roczna subskrypcja komercyjnej wersji programu SketchUp PRO. W cenie zawarty jest Support & Maintenance – dostęp do aktualnych wersji programu SketchUp PRO oraz mailowe wsparcie techniczne.

Licencja zawiera: AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens).
Użytkownik otrzymuje dostęp do: LayOut, Style Builder, SketchUp Viewer for XR, SketchUp Viewer for Mobile apps, SketchUp Web, wsparcie techniczne i Trimble Connect dla biznesu.

2. SketchUp Studio

Roczna subskrypcja komercyjnej licencji programu SketchUp PRO rozszerzona o V-Ray dla SketchUp, SketchUp for Web, Scan Essentials. W cenie zawarty jest Support & Maintenance – dostęp do aktualnych wersji programu SketchUp PRO oraz mailowe wsparcie techniczne. Licencja zawiera: AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, wtyczkę Scan Essentials, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens). Wymagany system: Windows.

3.SketchUp Free

Jedyna darmowa wersja SketchUp dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Program posiada ograniczoną funkcjonalność (brak możliwości instalowania wtyczek). Program jest przeznaczony do wyłącznie do pracy niekomercyjnej.

Licencje sieciowe

Pojedyncza licencja z kilkoma stanowiskami, pozwala na dostęp do programu SketchUp dla każdego w firmie. Właściciel licencji może zainstalować SketchUp na tylu komputerach, na ilu potrzebuje. W tym samym momencie program będzie mogło uruchomić tylu użytkowników, ile stanowisk zawartych jest w licencji.

Minimalna liczba licencji: 10 stanowisk.

Licencje edukacyjne

  1. SketchUp Studio 2021 PL EDU

Licencja przeznaczona dla uczniów, studentów i nauczycieli, którzy mogą wykorzystywać ją do projektów szkolnych i nauki.

Licencja zawiera: Sefaira, V-Ray dla SketchUp, AR/VR Mobile Viewer, SketchUp for Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens). Podczas zakupu uczeń lub student musi przesłać skan/zdjęcie aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej/nauczycielskiej lub inne zaświadczenie potwierdzające, że przyszły użytkownik nadal uczy się lub pracuje na uczelni/w szkole. Dokument należy przesłać mailowo na adres: ..

Ważność licencji: 1 rok.

2. Sieciowe licencje laboratoryjne

Licencje sieciowe są przeznaczone do pracowni szkolnych – należy zainstalować je na komputerach stacjonarnych w laboratoriach komputerowych. Licencja jest przekazywana w postaci kodu dostępu. Laboratoria muszą posiadać aktywne połączenie z Internetem w celu autoryzacji i używania programu SketchUp.

Ważność licencji: 1 rok.

Minimalna liczba licencji: 10 stanowisk.

3. Instytucjonalne Licencje sprzętowe

Licencje sprzętowe do zainstalowania na pojedynczym komputerze studenckim lub nauczycielskim, do użytkowania w sieci szkolnej oraz poza nią. Wymagane jest zakupienie ilości licencji odpowiadającej liczbie użytkowników. Licencja przekazywana jest w postaci kodu dostępu. Za każdym razem, gdy na jakimś laptopie dodawana jest licencja, zostaje ona przypisana do konkretnego sprzętu i jest odejmowana od ogólnego zbioru licencji. Laptopy muszą posiadać połączenie z Internetem, podczas autoryzacji i instalacji programu SketchUp – podczas dalszego korzystania z oprogramowania, połączenie internetowe nie jest wymagane.

Ważność licencji: 1 rok.

Minimalna liczba licencji: 10 stanowisk.

Pobierz

wersje demonstracyjną